Majstrovstvá VÚKABU detí, žiakov a mladších kadetov - Prešov - 11.4.2010. 

 

Pohľad do haly pred súťažou.

 

Dominika Baffiová cvičí kata.

 

Matúš Siladi(aka) cvičí kata.

  

Tomi Füzér(aka) cvičí kata.

 


 

Unionistická enkláva v hale.

 

Rišo Georgiev(aka) cvičí kata.
 

Erik Erdész(aka) cvičí kata.

 

Matúš Matyasek(aka) cvičí kata.

 

Ferko Siladi(aka) cvičí kata.

 

Družstvo ml. žiakov Matúš Siladi, Tomi Füzér a Rišo Georgiev cvičí kata.

 

Družstvo st. žiakov Ferko Siladi, Janko Füzér a Erik Erdész cvičí kata.

 

Matúš Siladi s bronzovou medailou za kata st.žiakov.

 

Stupne víťazov - Družstvo kata st. žiakov Ferko Siladi, Erik Erdész a Janko Füzér - 2. miesto.

 

Stupne víťazov - Družstvo kata ml. žiakov Matúš Siladi, Tomáš Füzér a Rišo Georgiev - 3. miesto.

 

Mário Mikula (aka) zápasí.

 

Robko Schwartz(aka) zápasí.

 

Miško Kurák(aka) zápasí.

 

Rišo Georgiev(aka) zápasí.

 

Tomi Füzér(ao) zápasí.

 

Stupne víťazov - Róbert Schwartz - víťaz kategórie chlapci nad 28 kg.

 

Stupne víťazov - Mário Mikula - kategória chlapci do 28 kg - 3.miesto.

 

Matúš Siladi(aka) zápasí.

 

Janko Füzér(ao) zápasí.

 

Paťo Palušák(aka) zápasí.

 

Stupne víťazov - Miško Kurák - kategória ml. žiaci do 32 kg - 3.miesto.

 

Denis Jászai(aka) zápasí.

 

Jakub Dorčák(aka) zápasí.

 

Rišo Tóth(ao) zápasí.

 

Stupne víťazov - Rišo Georgiev - st. žiaci do 35 kg - 2.miesto.

 

Matúš Matyasek(ao) zápasí.

 

Stupne víťazov - st. žiaci nad 40 kg - Paťo Palušák 1.miesto a Matúš Siladi 3.miesto.

 

Erik Erdész(aka) zápasí.

 

Stupne víťazov - ml. kadeti do 50 kg - Erik Erdész 2.miesto a Ferko Siladi 3.miesto.

 

Stupne víťazov - ml. kadeti do 45 kg - Janko Füzér 1.miesto a Rišo Tóth 3.miesto.

 

Družstvo st. žiakov BRH Janko Füzér, Erik Erdész a Ferko Siladi.

 

Stupne víťazov - kumite st. žiaci družstvo Erik Erdész, Ferko Siladi a Erik Erdész - 2.miesto.

Copyright © 2010 Venus & Mars, Košice