Tatami Team Cup,

Budapešť 26.2.2022. 

 

 

 

 

Richard Mitrík získal v kategórii kumite U14 do 55 kg tretie miesto.

 

Zápasí Oliver Hodgson(aka).

 

Výprava Unionu v Budapešti.

 

Emil Petrvalský (prvý zľava) na rozhodcovskom paneli. 

Copyright ©2022 Emil Petrvalský, Košice