Vyhodnotenie roka 2021,

Košice 3.3.2022. 

 

 

Spoločné fotografie.

Copyright ©2022 Emil Petrvalský, Košice