Memoriál Michala Bozogáňa - 7.ročník - 25.1.2014
Športová hala SOUŽ - Košice.

Emil Petrvalský, Ján Dudlák a Peter Bozogáň s víťazmi súťaže tímov.
Zľava Dynamic Budapešť - 2.miesto., Union Ľviv - 1.miesto a Katsudo Sabinov - 3.miesto.

 

Peter Bozogáň s pretekármi Unionu Ľviv.

 

Poháre venované starostom MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce Emilom Petrvalským najúspešnejším klubom.

 

 

 

Poháre pre víťazov jednotlivých kategórií.

 

Spoločná fotka s rozhodcami.

Copyright © 2014 Emil Petrvalský, Košice