LATA_erb_maly.jpg (18676 bytes)
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

  Logo.gif (7646 bytes) 

KE-erb-30.gif (44632 bytes)

Mesto Košice

8.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa
24. január 2015, Športová hala SOŠŽ, Palackého 14, 040 01 Košice

Zoznam rozhodcov

Hlavný rozhodca

Bácskai Imrich, Slovensko

Mananžéri zápasísk
,
rozhodcovia, sudcovia a dozorcovia zápasu

Turák Péter, Maďarsko
Utasi Viktor, Maďarsko
Hegedüs Nikolett, Maďarsko
Punder Balázs, Maďarsko
Nánai Ferenc, Maďarsko
Falusi Márton, Maďarsko
Wisniewski Piotr, Poľsko
Wilamek Bartolomej, Poľsko

Vaida Ioan, Rumunsko
Platona Sabin, Rumunsko
Neaga Raul, Rumunsko
Babinszki Robert,Rumunsko
Kovács Andrea,Rumunsko
Piski Lajos, Rumunsko
Tuleja Peter, Slovensko
Kačík František, Slovensko
Nemček Juraj, Slovensko
Drobňák Jozef, Slovensko

Blicha Ladislav, Slovensko
Vorobel František, Slovensko
Machala Jozef, Slovensko
Križan Peter, Slovensko

Beca Martin, Slovensko
Valenta Július, Slovensko

Konrád Ladislav, Slovensko
Petrvalský Martin, Slovensko
Šimko Stanislav, Slovensko
Kožák Peter, Slovensko

Rozhodcovia a sudcovia - náhradníci

Schuster Peter, Slovensko
Šula Roman, Slovensko
Semaníková Veronika, Slovensko

 Copyright © 2014-2015 Emil Petrvalský, Košice