Majstri Východoslovenskej únie karate
a bojových umení (VÚKABU) od roku 1998 do roku 2010.

Copyright by Venus & Mars ©1999-2010 Venus & Mars, Košice