Cena Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce - 6.5.2006

6.5.2006 na základe rozhodnutia poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce bola Petrovi Šimkovi, členovi nášho klubu, udelená cena Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za vynikajúce športové výsledky a reprezentáciu Mestskej časti, mesta Košice a Slovenskej republiky. Cenu Mestskej časti prebral jeho brat Stano, lebo Peťo nás v tom období reprezentoval na Majstrovstvách Európy mužov v nórskom Stavangeri. Na slávnostnom akte bola prítomná aj Peťova mama Cilka. Cenu Mestskej časti prebral Stano z rúk starostu Mestskej časti JUDr.Cyrila Betuša za prítomnosti členov Miestnej rady a poslancov miestneho a mestského zastupiteľstva.

 

Slávnostný akt začal fanfármi.

 

Slávnostný prejav predniesol starosta mestskej časti JUDr.Cyril Betuš.

 

Cenu z rúk starostu preberá Stano Šimko.

 

Stano Šimko sa zapisuje do pamätnej knihy Mestskej časti.

 

Pamätná kniha so zápisom.

 

Pohľad do sály s ocenenými.

 

Spoločná fotka ocenených a starostu.

 

Spoločná fotka karatistov. Vpravo prezident VÚKABU Július Valenta. Vedľa stojí sestra Lucii Rácovej, ktorá preberala plaketu starostu MČ za Luciu.

V červenom kostýme stojí Peťova mama Cilka. Vľavo Emil Petrvalský - zástupca starostu MČ.  

 

Po slávnostnom obrade bola neformálna beseda.

 Copyright © 2006 Venus & Mars, Košice