Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie medajlistov klubu z Majstrovstiev Slovenska, medzinárodných súťaží a Slovenského pohára v sezóne 2004/2005 u starostu MČ 15.6.2005

 

        Dňa 15.6.2004 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš v prítomnosti zástupcu starostu Ing.RNDr.Emila Petrvalského CSc. a prednostky úradu JUDr.Nadeždy Černej medajlistov z Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára a medzinárodných súťaží v sezóne 2004/2005. Ocenených pretekárov bolo 26. Prijatia sa zúčastnilo 22 pretekárov, tréner Ing.Peter Bozogáň a Jozef Klima. Starosta ocenil činnosť klubu ako z hľadiska výchovného tak i z hľadiska šírenia dobrého mena Mestskej časti. Poďakoval trénerovi za dobre odvedenú prácu a riaditeľovi ZŠ Belehradská za vytváranie podmienok pre činnosť klubu. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal Ďakovné listy a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti. Sensei ing. Peter Bozogáň sa starostovi poďakoval za záujem o klub zo strany Mestskej časti a vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi klubom a MČ bude aj naďalej pokračovať.

  

Img_8715.jpg (13403 bytes)

Starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš.

 

Img_8716.jpg (19922 bytes)

Pohľad do zasadacej miestnosti MÚ.

 

Img_8717.jpg (26541 bytes)

Zástupca starostu Ing.RNDr.Emil Petrvalský CSc. predstavuje starostovi ocenených členov klubu. Aktu sa prizerá prednostka MÚ JUDr.Nadežda Černá.

 

Img_8718.jpg (13990 bytes)

Slávnostného aktu sa zúčastnili aj sensei Peter Bozogáň a Jozef Klima.

 

Img_8725.jpg (27764 bytes)

Peter Šimko.

 

Img_8726.jpg (16455 bytes)

Miroslav Sabo.

 

Img_8728.jpg (30494 bytes)

Tomáš Kubák.

 

Img_8731.jpg (26028 bytes)

Erik Kaško.

 

Img_8732.jpg (16093 bytes)

Tomáš Friedmann.

 

Img_8734.jpg (15443 bytes)

Maroš Sokol.

 

Img_8737.jpg (18229 bytes)

Radka Lipovská.

 

Img_8738.jpg (27843 bytes)

Peter Varga.

 

Img_8740.jpg (15647 bytes)

Richard Tomasch.

 

Img_8742.jpg (16449 bytes)

Petra Klimová.

 

Img_8745.jpg (18563 bytes)

Lucia Ševčíková.

 

Img_8746.jpg (26342 bytes)

Róbert Kaleta.

 

Img_8748.jpg (16866 bytes)

Erika Makóová.

 

Img_8750.jpg (14361 bytes)

Peter Bozogáň ml.

 

Img_8753.jpg (28584 bytes)

Vladimír Sabo.

 

Img_8754.jpg (16686 bytes)

Zuzana Schwartzová.

 

Img_8756.jpg (16333 bytes)

Michal Klima.

 

Img_8758.jpg (29419 bytes)

Gabriel Kaleta.

 

Img_8760.jpg (29373 bytes)

Matej Pástor.

 

Img_8763.jpg (14951 bytes)

Matúš Bozogáň.

 

Img_8765.jpg (16686 bytes)

Michal Šestina.

 

Img_8766.jpg (17418 bytes)

Ján Hirka.

 

Img_8769.jpg (17280 bytes)

Martin Manduľák.

 

Img_8770.jpg (30243 bytes)

Patrik Jalč.

 

Img_8773.jpg (30445 bytes)

Daniela Závatzká.

 

Img_8775.jpg (13982 bytes)

Sensei Peter Bozogáň.

 

Img_8779.jpg (21350 bytes)

Spoločná fotka aktérov.

Copyright © 2005 Venus & Mars, Košice