Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie u starostu 2002

 

        Dňa 29.5.2002 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš v prítomnosti prednostky Miestneho úradu JUDr.Nadeždy Černej najúspešnejších pretekárov klubu v sezóne 2001/2002. Prijatia sa zúčastnilo 12 pretekárov, tréneri Ing.Peter Bozogáň a Ing.RNDr.Emil Petrvalský CSc. Vo svojom príhovore starosta ocenil činnosť klubu a poďakoval trénerom za odvedenú prácu. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal Ďakovné listy a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.   

 

Prijatie01.jpg (89420 bytes)

Starosta, prednostka, ocenení pretekári a tréneri. Zľava : Ing.P.Bozogáň, P.Šimko, prednostka JUDr.N.Černá, S.Šimko, P.Kožák, H.Dudáš, M.Dudič, R.Jakab(dole), M.Sabo, P.Kováč(dole), L.Bögöš, E.Kaško, M.Sokol, P.Bozogáň ml., Ing.RNDr.E.Petrvalôský CSc. a starosta JUDr.C.Betuš.

 

 

Prijatie02.jpg (89420 bytes)

Starosta JUDr.Cyril Betuš sa zapisuje do kroniky klubu.

 

 

Prijatie03.jpg (89420 bytes)

Zápis v kronike.

Copyright © 2002 Venus & Mars, Košice