Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie u starostu 2003

 

        Dňa 13.6.2003 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš v prítomnosti zástupcu starostu Ing.RNDr.Emila Petrvalského CSc. a prednostky úradu JUDr.Nadeždy Černej medailistov z Majstrovstiev Slovenska v sezóne 2002/2003. Prijatia sa zúčastnilo 33 pretekárov, tréner Ing.Peter Bozogáň a riaditeľ ZŠ Belehradská Ladislav Graban. Vo svojom príhovore starosta ocenil činnosť klubu ako z hľadiska výchovného tak i z hľadiska šírenia dobrého mena Mestskej časti. Poďakoval trénerovi za dobre odvedenú prácu a riaditeľovi ZŠ Belehradská za vytváranie podmienok pre činnosť klubu. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal Ďakovné listy a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.   

Obrázky

tn04.jpg (1616 bytes)
Ocenenia
tn02.jpg (1925 bytes) tn05.jpg (1780 bytes) tn17.jpg (1970 bytes) tn15.jpg (1971 bytes)
P.Bozogáň a L.Graban Zástupca starostu, prednostka a starosta C.Betuš, P.Bozogáň a L.Graban Družstvo mužov
tn16.jpg (1909 bytes) tn06.jpg (2047 bytes) tn07.jpg (2155 bytes) tn08.jpg (1976 bytes)
P.Varga,P.Šimko a E.Kaško Dievčatá P.Kováč a M.Klima R.Jakab
tn03.jpg (2103 bytes) tn10.jpg (1973 bytes) tn11.jpg (1976 bytes) tn01.jpg (1990 bytes)
H.Dudáš a M.Dudič Muži a juniori Starší dorastenci Pred prijatím
tn13.jpg (2186 bytes) tn14.jpg (2252 bytes) tn09.jpg (2091 bytes) tn12.jpg (2112 bytes)
G.Kaleta, J.Rabatin a S.Krajňák Voľná beseda P.Bozogáň, L.Bögöš a M.Jurtinus V.Lacková a J.Hámorská

 

Copyright © 2003 Venus & Mars, Košice