Seminár kata VÚKABU,
4.2.2012, Košice. 

 

Seminár viedol Július Valenta.
 

Účastníci zľava: Radka Lipovská, František Kretovič, Peter Bozogáň, Luc Ramiandravola, Ján Dudlák a Július Valenta.
 

Účastníci zľava: Peter Kožák, Radka Lipovská, Luc Ramiandravola,  Peter Bozogáň, František Kretovič, Július Valenta, Peter Bozogáň ml. a Ján Dudlák.
 

 

Účastníci z Unionu zľava: Ján Dudlák, Peter Kožák, Radka Lipovská, Luc Ramiandravola a Peter Bozogáň ml.
 

Copyright ©2012 Emil Petrvalský, Košice