15. stretnutie rodičov a priateľov karate klubu UNION.

21.5.2016 - Bowling Pub.

Anton Nikulin s manželkou, Jozef Semaník s manželkou, Peter Bozogáň s manželkou a Janusz Harast.

 

Janusz Harast s dievčatami.

 

Janusz Harast s Martinou Havrilovou.

 

Cyril Betuš - starosta MČ, Eva Kašková - riaditeľka ZŠ Belehradská,
Peter Bozogáň a manžel pani riaditeľky Kaškovej.

 

Starosta Cyril Betuš s kronikou.

 

Peter Bozogáň ml. s priateľkou, Peter Kožák, Martin Petrvalský (ešte) s priateľkou Radkou Lipovskou,

Janusz Harast a Anton Nikulin smanželkou.

 

Hostí zabával kúzelník. Na obrázku s Gerdo Řebíčekom z Budapešti.

 

Manželia Semaníkovci zo Sabinova..

 

Jozef Semaník, Cyril Betuš a a manželia Kaškovci.

 

Tanec.

 

Spoločná fotka.

Copyright © 2016 Emil Petrvalský, Košice