Logo.gif (7650 bytes)

 

SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2006-2007

 

3.-6.8.2006, Akademické majstrovstvá sveta, New York, USA

Klub reprezentovali:
Pretekári: Šimko Peter

Výsledky:
Peter Šimko vypadol v prvom kole s českým pretekárom.


 
16.-17.9.2006, Croatian Open, Záhreb, Chorvátsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Šimko Peter

Výsledky:
Peter Šimko vypadol v prvom kole.


 
16.-17.9.2006, Budapest Open, Budapešť, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Linkeschová Kornélia, Vašková Alexandra, Hirka Ján, Kaleta Gabriel, Kubák Tomáš, Jakab Róbert, Rabatin Jakub, Bozogáň Matúš, Lipovská Radka, Klimová Petra, Bozogáň Peter, Tomasch Richard, Šimko Stanislav, Dudáš Henrich a Dudič Michal
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil
Coachovia: Bozogáň Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - 10-11 ročné do 40 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - 14-15 roční nad 67 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - 16-17 roční nad 75 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - muži do 80 kg

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - 16-17 ročné do 57 kg

3.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - 16-17 roční do 70 kg

3.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - muži do 80 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - 14-15 roční do 67 kg

4.miesto


30.9.2006, Jugo Cup, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Suchan Filip, Siládi František, Želizňák Dominik, Šestina Michal, Lengyel Dominik, Rodziňák Dávid, Bubanec Daniel, Lipták Dalimír, Gálik Ján, Sirka Pavol, Bubancová Denisa, Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Maťašová Anna, Vašková Alexandra, Erdész Erik, Jurenková Veronika, Klema Viktor, Rabatin Jakub, Macík Marián, Vargová Viktória, Vašková Mária a Lepiš Daniel Andreas
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - ml. žiačky

1.miesto

VARGOVÁ Viktória Kata - ml. dorast

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml. žiačky do 40 kg

1.miesto

BUBANEC Daniel Kumite - ml. žiaci do 40 kg

1.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 40 kg

1.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 45 kg

1.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 60 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kata - st. žiačky

2.miesto

ŽELIZŇÁK Dominik Kumite - ml. žiaci do 35 kg

2.miesto

BUBANCOVÁ Denisa Kumite - ml. žiačky do 40 kg

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg 

2.miesto

MACÍK Marián Kumite - ml. dorast nad 60 kg

2.miesto

RODZIŇÁK Dávid Kumite - ml. žiaci nad 40 kg

3.miesto

GÁLIK Ján Kumite - st. žiaci do 45 kg

3.miesto

VARGOVÁ Viktória Kumite - ml. dorast do 45 kg

3.miesto

LEPIŠ Daniel Andreas Kumite - ml. dorast do 50 kg

3.miesto

VAŠKOVÁ Mária Kumite - ml. dorast nad 50 kg

3.miesto

Pretekári UNION-u získali JUGO Cup - pohár pre najúspešnejšie družstvo
pred GOJU KAI Prešov a KATSUDO Sabinov.


12.-15.10.2006, Majstrovstvá sveta seniorov, Tampere, Fínsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Šimko Peter

Výsledky:
Peter Šimko vypadol v prvom kole s japonským pretekárom.


14.10.2006, 1.kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov, Sabinov

Klub reprezentovali:
Pretekári: Kaleta Gabriel, Jakab Róbert, Petrvalská Olívia, Zajacová Lenka, Kubáková Katarína, Rabatin Jakub, Maťašová Anna, Macík Marián, Lipovská Radka, Klimová Petra, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš, Jalč Patrik, Kašková Tímea, Tomasch Richard, Sokol Maroš a Ševčíková Lucia 
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil
Coachovia: Bozogáň Peter a Dudlák Ján

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

1.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

TOMASCH Richard Kumite - juniori do 80 kg

1.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 70 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml. dorast do 50 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 60 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast do 65 kg

3.miesto

JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast nad 57 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - juniori do 53 kg

3.miesto

KUBÁKOVÁ Katarína Kumite - ml. dorast do 50 kg

4.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

4.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 65 kg

4.miesto


21.10.2006, 1.kolo Slovenského pohára žiakov, Prešov

Klub reprezentovali:
Pretekári: Sirka Pavol, Lipták Dalimír, Kurák Ondrej, Šestina Michal, Erdész Erik, Jurenková Veronika, Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Zajacová Lenka, Maťašová Anna a Linkeschová Kornélia
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil
Coachovia: Bozogáň Peter a Dudlák Ján

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml. žiačky do 40 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

2.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 40 kg

2.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 40 kg

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

3.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - st. žiačky nad 45 kg

4.miesto


28.10.2006, Majstrovstá VÚKABU dorastencov a juniorov, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Sirka Pavol, Galoš Matúš, Klima Michal, Rabatin Jakub, Jakab Róbert, Kaleta Gabriel, Maťašová Anna, Vargová Viktória, Kučerová Michaela, Zajacová Lenka, Kubáková Katarína, Jurenková Veronika, Vašková Mária, Petrvalská Olívia, Klema Viktor, Jalč Patrik, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš, Lipovská Radka, Klimová Petra, Petrvalský Martin, Sokol Maroš, Bögöš Lukáš, Bozogáň Peter, Ševčíková Lucia, Kašková Tímea a Varga Peter
Rozhodca: Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter 

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 55 kg

1.miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast do 65 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

1.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st. dorast nad 57 kg

1.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - juniori do 65 kg

1.miesto

BÖGÖŠ Lukáš Kumite - juniori do 70 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - juniori do 75 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - BRH

1.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kata - juniori

2.miesto

KUČEROVÁ Michaela Kumite - ml. dorast do 55 kg

2.miesto

JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

2.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - juniori do 53 kg

2.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 70 kg

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - BRH

2.miesto

SOKOL Maroš Kumite - BRH

2.miesto

KUBÁK Tomáš Kata - st. dorast

3.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kata - juniori

3.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kata - juniori

3.miesto

SIRKA Pavol Kumite - ml. dorast do 45 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 60 kg

3.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml. dorast do 50 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

VARGA Peter Kumite - BRH

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - BRH

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kata - st. dorast

4.miesto

VAŠKOVÁ Mária Kumite - ml. dorast do 60 kg

4.miesto

KLEMA Viktor Kumite - st. dorast do 55 kg

4.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - BRH

4.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - BRH

4.miesto

Najúspešnejším klubom sa stal UNION Košice.

29.10.2006, Kachikan Cup, Nitra

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela, Linkechová Kornélia, Šestina Michal, Rabatin Jakub, Kaleta Gabriel a Bozogáň Matúš
Rozhodca: Šimko Stanislav
Coach: Šimko Stanislav 

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - 10-12 roční nad 45 kg

1.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - 10-12 roční do 40 kg

3.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - 10-12 roční do 40 kg

3.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - 10-12 roční do 40 kg

3.miesto

KALETA Gabriel Kumite - 13-15 roční nad 65 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - 15-17 roční nad 75 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - 13-15 roční do 60 kg

4.miesto


4.11.2006, Croatian Open, Slavónski Brod, Chorvátsko

Klub reprezentovali:
Pretekár: Bozogáň Peter

Výsledky:
Peter Bozogáň vypadol v prvom kole s chorvátskym pretekárom na hansoku za kontakty.


25.11.2006, 2.kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov, Trenčín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Klima Michal, Vargová Viktória, Kaleta Gabriel, Jakab Róbert, Rabatin Jakub, Kováč Peter, Lipovská Radka, Klimová Petra, Kubák Tomáš, Sirka Ján, Vašková Mária, Bozogáň Matúš, Jalč Patrik, Kašková Tímea, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Bozogáň Peter ml. a  Varga Peter.
Rozhodcovia: Šimko Stanislav
Coachovia: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 60 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

KOVÁČ Peter Kumite - ml. dorast do 60 kg

2.miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast do 65 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kata - juniori

3.miesto

JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

3.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - juniori do 60 kg

3.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 70 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - juniori do 80 kg 

3.miesto

TOMASCH Richard Kumite - juniori do 80 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 60 kg

4.miesto


Slovenský pohár dorastencov a juniorov, 2006/2007, Sabinov,Trenčín - celkové výsledky

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Body:
KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 60 kg

1.miesto

12 bodov
BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

1.miesto

20 bodov
KAŠKOVÁ Tímea Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

16 bodov
VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

12 bodov
TOMASCH Richard Kumite - juniori do 80 kg

1.miesto

16 bodov
KOVÁČ Peter Kumite - ml. dorast do 60 kg

3.miesto

8 bodov
JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast do 65 kg

3.miesto

12 bodov
KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

3.miesto

14 bodov
KLIMOVÁ Petra Kumite - st. dorast do 57 kg

3.miesto

8 bodov
LIPOVSKÁ Radka Kumite - st. dorast do 57 kg

3.miesto

8 bodov
SOKOL Maroš Kumite - juniori do 70 kg

3.miesto

12 bodov
JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

4.miesto

8 bodov
ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - juniori do 53 kg

4.miesto

4 body
BOZOGÁŇ Peter Kata - juniori

5.miesto

4 body
RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 60 kg

5.miesto

6 bodov
MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml. dorast do 50 kg

5.miesto

4 body
KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

5.miesto

6 bodov
BOZOGÁŇ Peter Kumite - juniori do 80 kg

5.miesto

4 body
SIRKA Ján Kumite - ml. dorast nad 65 kg

7.miesto

2 body
KUBÁKOVÁ Katarína Kumite - ml. dorast do 50 kg

8.miesto

2 body
VARGOVÁ Viktória Kumite - ml. dorast do 50 kg

8.miesto

2 body
ZAJACOVÁ Lenka Kumite - ml. dorast do 50 kg

8.miesto

2 body
PETRVALSKÁ Olívia Kumite - ml. dorast do 60 kg

8.miesto

2 body
VAŠKOVÁ Mária Kumite - ml. dorast do 60 kg

8.miesto

2 body


9.12.2006, Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov, Žilina

Klub reprezentovali:
Pretekári: Klima Michal, Vargová Viktória, Maťašová Anna, Kučerová Michaela, Kubáková Katarína, Petrvalská Olívia, Vašková Mária, Klema Viktor, Kaleta Gabriel, Jakab Róbert, Rabatin Jakub, Kováč Peter, Lipovská Radka, Klimová Petra, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš, Jalč Patrik, Petrvalský Martin, Kašková Tímea, Ševčíková Lucia, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Bozogáň Peter ml. a  Varga Peter.
Rozhodca: Šimko Stanislav
Coachovia: Bozogáň Peter a Emil Petrvalský

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 60 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - juniori do 65 kg

2.miesto

PETRVALSKÁ Olívia Kumite - ml. dorast do 60 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast do 65 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st. dorast nad 57 kg

3.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

3.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - juniori do 53 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - juniori do 80 kg 

3.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kata - juniori

4.miesto

VARGOVÁ Viktória Kumite - ml. dorast do 50 kg

4.miesto

KLEMA Viktor Kumite - ml. dorast do 55 kg

4.miesto

JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

4.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - juniori do 60 kg

4.miesto


19.1.2007, Grand Prix Croatia, Zagreb, Chorvátsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Klima Michal, Kaleta Gabriel, Bozogáň Matúš a  Varga Peter.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

4.miesto


9.-11.2.2007, Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov, Izmir, Turecko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Bozogáň Matúš a  Varga Peter.

Výsledky:
Bozogáň Matúš mal prvé kolo voľné a v druhom prehral s talianskym pretekárom v predĺžení.  Varga Peter prehral v prvom kole s bieloruským pretekárom 5:2.


24.2.2007, 2.kolo Slovenského pohára žiakov, Bratislava

Klub reprezentovali:
Pretekári: Šestina Michal, Erdész Erik, Gálik Ján, Hirka Ján, Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra,  Maťašová Anna a Linkeschová Kornélia
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

3.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

3.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

3.miesto

HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

3.miesto

 

3.3.2007, Majstrovstvá VÚKABU mužov a žien, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Ševčíková Lucia, Kašková Tímea, Klimová Petra, Lipovská Radka, Jakab Róbert, Bozogáň Matúš, Bozogáň Peter, Varga Peter, Friedman Tomáš, Tomasch Richard, Dudáš Henrich, Šimko Peter, Šimko Stanislav a Dudič Michal
Rozhodca: Petrvalský Emil
Coachovia: Bozogáň Peter a Dudlák Ján
Lekári: Linkesch Peter a Linkeschová Erika

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - ženy do 53 kg

1.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - ženy do 60 kg

1.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ženy BRH

1.miesto

VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 70 kg

1.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - muži do 80 kg

1.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži nad 80 kg

1.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži BRH

1.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ženy do 60 kg

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ženy nad 60 kg

2.miesto

FRIEDMAN Tomáš Kumite - muži do 70 kg

2.miesto

TOMASCH Richard Kumite - muži do 75 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - muži do 80 kg

2.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - muži BRH

2.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ženy BRH

3.miesto

DUDÁŠ Henrich Kumite - muži do 80 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - muži nad 80 kg

3.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži BRH

3.miesto

JAKAB Róbert Kata - muži

4.miesto

VARGA Peter Kumite - muži BRH

4.miesto

 

10.3.2007, 2. kolo Slovenského pohára a superpohára mužov, žien a dorastencov, Žilina

Klub reprezentovali:
Pretekári: Klima Michal, Jakab Róbert, Petrvalská Olívia, Kubák Tomáš, Vašková Mária, Rabatin Jakub, Jalč Patrik, Kaleta Gabriel, Bozogáň Matúš, Klimová Petra, Varga Peter, Dudáš Henrich, Šimko Stanislav a Dudič Michal
Coach: Bozogáň Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

JALČ Patrik Kumite - st. dorast do 55 kg

1.miesto

JAKAB Róbert Kumite - st. dorast do 70 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - muži do 80 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - st. dorast nad 75 kg

2.miesto

DUDÁŠ Henrich Kumite - muži do 80 kg

2.miesto

KLIMA Michal Kumite - st. dorast do 60 kg

3.miesto

VAŠKOVÁ Mária Kumite - st. dorast do 60 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - st. dorast do 65 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ženy do 60 kg

3.miesto

PETRVALSKÁ Olívia Kumite - st. dorast do 60 kg

4.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

4.miesto


Slovenský pohár mužov a žien, 2006/2007 - celkové výsledky

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Body:
VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

12 bodov
ŠIMKO Stanislav Kumite - muži do 80 kg

1.miesto

20 bodov
DUDÁŠ Henrich Kumite - muži do 80 kg

3.miesto

8 bodov
KLIMOVÁ Petra Kumite - ženy do 60 kg

4.miesto

4 body

 

24.3.2007, Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov, Sabinov

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Bozogáň Matúš, Kašková Tímea, Lipovská Radka, Petrvalský Martin, Varga Peter, Bozogáň Peter, Friedman Tomáš, Dudáš Henrich, Tomasch Richard, Šimko Stanislav a Šimko Peter
Coach: Bozogáň Peter, Dudlák Ján a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 70 kg

1.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - muži do 80 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - muži do 80 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - muži nad 80 kg

4.miesto

TOMASCH Richard Kumite - muži do 75 kg

4.miesto


31.3.2007, Zlatá liga, Miláno, Taliansko

Klub reprezentovali: Peter Šimko a Peter Varga

Žiaľ ani jeden z našich pretekárov nezasiahol do boja o medajlové umiestnenia.


31.3.2007, 3. kolo Slovenského pohára žiakov, Trnava

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Gálik Ján, Šestina Michal, Vašková Alexandra, Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela, Hirka Ján a Linkeschová Kornélia
Coach: Bozogáň Peter
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

1.miesto

HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

1.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 40 kg

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

3.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

3.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - st. žiačky

4.miesto

GÁLIK Ján Kumite - st. žiaci do 40 kg

4.miesto


Slovenský pohár žiakov, 2006/2007, Prešov, Bratislava, Trnava - celkové výsledky

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Body:
SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

1.miesto

24 bodov
ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 40 kg

2.miesto

16 bodov
HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

2.miesto

18 bodov
MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

3.miesto

14 bodov
ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

4.miesto

12 bodov
LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

4.miesto

12 bodov

 

14.4.2007, 12.ročník Krokoyama Cup, Koblenz, SRN

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Kotúčová Katarína, Klima Michal, Kaleta Gabriel a Bozogáň Matúš
Coachovia: Bozogáň Peter a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KALEATA Gabriel Kumite - dorast BRH

3.miesto


21.4.2007, Majstrovstvá VÚKABU žiakov, Bardejov

Klub reprezentovali:
Pretekári: Rodziňák Dávid, Šedovič Martin, Pichonský Jakub, Kurák Ondrej, Miloševič Daniel. Siládi František, Bubancová Denisa, Sirka Pavol, Hirka Ján, Lipták Dalimír, Maťašová Anna, Matyasek Matúš, Macko Adrián, Macko Samuel, Erdész Erik, Bubanec Daniel, Gálik Ján, Šestina Michal, Vašková Alexandra, Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela a Linkeschová Kornélia
Coach: Bozogáň Peter a Dudlák Ján
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

MATYASEK Matúš Kumite - ml. žiaci do 30 kg

1.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 40 kg

1.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

1.miesto

HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kata - družstvo

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - družstvo

2.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kata - družstvo

2.miesto

MACKO Adrián Kumite - ml. žiaci do 30 kg

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

2.miesto

MACKO Samuel Kumite - st. žiaci do 40 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - st. žiačky

3.miesto

ERDÉSZ Erik Kumite - ml. žiaci do 35 kg

3.miesto

BUBANEC Daniel Kumite - ml. žiaci nad 40 kg

3.miesto

SIRKA Pavol Kumite - st. žiaci do 45 kg

3.miesto

BUBANCOVÁ Denisa Kumite - ml. žiačky nad 40 kg

4.miesto

LIPTÁK Dalimír Kumite - st. žiaci do 50 kg

4.miesto

 

28.4.2007, 11.ročník Galanta cup, Galanta

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Klima Michal, Bozogáň Matúš, Kaleta Gabriel, Rabatin Jakub, Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela a Linkeschová Kornélia
Coach: Šimko Stanislav

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 55 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

2.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

2.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 65 kg

3.miesto

 

4.-6.5.2007, Majstrovstvá Európy seniorov, Bratislava

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Peter Varga a Peter Šimko
Časomiera: Emil Petrvalský

Výsledky:
Peter Varga vypadol v prvom kole na hansoku po technických chybách
a Peter Šimko v prvom kole prehral tesne 2:1.

 

12.5.2007, Majstrovstvá Slovenska žiakov, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Sirka Pavol, Hirka Ján, Lipták Dalimír, Maťašová Anna, Matyasek Matúš, Macko Adrián, Macko Samuel, Erdész Erik, Gálik Ján, Šestina Michal, Vašková Alexandra, Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela a Linkeschová Kornélia
Coach: Bozogáň Peter a Dudlák Ján
Časomiera: Lipovská Radka a Ševčíková Lucia
Rozhodcovia: Šimko Stanislav a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st.žiačky do 45 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

2.miesto

HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

2.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - st. žiaci do 40 kg

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

3.miesto


26.5.2007, Gishin Cup, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Matyasek Matúš, Šedovič Martin, Macko Adrián, Erdész Erik, Pichonský Jakub, Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Hirka Ján, Klima Michal, Rabatin Jakub, Jakab Róbert, Kaleta Gabriel, Sirka Ján, Vargová Viktória, Kotúčová Katarína, Jalč Patrik, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš, Lipovská Radka, Varga Peter, Bozogáň Peter, Ševčíková Lucia a Klimová Petra
Coachovia: Bozogáň Peter  a Petrvalský Emil
Rozhodca: Šimko Stanislav

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

1.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st. dorast nad 60 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - junior nad 78 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - st. žiačky nad 45 kg

2.miesto

KLIMA Michal Kumite - ml. dorast do 60 kg

2.miesto

JAKAB Róbert Kumite - ml. dorast nad 65 kg

2.miesto

KLIMA Michal Kumite - st. dorast do 60 kg

2.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

2.miesto

VARGA Peter Kumite - junior do 68 kg

2.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - junior do 53 kg

2.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - junior do 57 kg

2.miesto

ERDÉSZ Erik Kumite - ml. žiaci do 35 kg

3.miesto

HIRKA Ján Kumite - st. žiaci do 50 kg

3.miesto

VARGOVÁ Viktória Kumite - ml. dorast do 50 kg

3.miesto

KOTÚČOVÁ Katarína Kumite - ml. dorast do 55 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - ml. dorast do 65 kg

3.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

4.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

4.miesto

JALČ Patrik Kumite - st.dorast do 60 kg

4.miesto


2.6.2007, Majstrovstvá Slovenska družstiev, Bánovce nad Bebravou

Klub reprezentovali:
Pretekári: Šestina Michal, Sirka Pavol, Hirka Ján, Vašková Alexandra, Schwartzová Zuzana, Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Jakab Róbert, Klima Michal, Bozogáň Matúš, Sirka Ján, Jalč Patrik, Rabatin Jakub, Kubák Tomáš, Maťašová Anna, Kotúčová Katarína ,Kubáková Katarína, Varga Peter, Šimko Peter, Bozogáň Peter, Šimko Stanslav, Tomasch Richard, Ševčíková Lucia, Klimová Petra, Lipovská Radka a Kašková Tímea
Hosť klubu: Sumerová Zuzana - MsKS Sabinov
Coachovia: Bozogáň Peter a Dudlák Ján
Rozhodca: Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

MAŤAŠOVÁ Anna, KOTÚČOVÁ Katarína, SUMEROVÁ Zuzana, KUBÁKOVÁ Katarína Kumite - družstvo dorasteniek

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela, SCHWARTZOVÁ Zuzana, LINKESCHOVÁ Kornélia, VAŠKOVÁ Alexandra Kumite - družstvo žiačok

2.miesto

VARGA Peter, ŠIMKO Peter, ŠIMKO Stanislav, BOZOGÁŇ Peter, TOMASCH Richard Kumite - družstvo mužov

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka, ŠEVČÍKOVÁ Lucia, KLIMOVÁ Petra, KAŠKOVÁ Tímea Kumite - družstvo žien

2.miesto

HIRKA Ján, ŠESTINA Michal, SIRKA Pavol Kumite - družstvo žiakov

4.miesto

JAKAB Róbert, KLIMA Michal, BOZOGÁŇ Matúš, SIRKA Ján Kumite - družstvo dorastencov

4.miesto

 

16.6.2007, Európsky pohár mládeže, Bratislava

Klub reprezentovali:
Pretekári: Erdész Erik, Šestina Michal, Závatzká Daniela, Linkeschová Kornélia, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Kubáková Katarína, Hirka Ján, Klima Michal, Jakab Róbert, Kaleta Gabriel, Kotúčová Katarína, Kubák Tomáš a Bozogáň Matúš 
Coach: Bozogáň Peter 
Rozhodca: Šimko Stanislav

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - st. žiačky do 45 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - st. žiačky do 40 kg

3.miesto

KUBÁKOVÁ Katarína Kumite - ml. dorast do 50 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - st. dorast nad 75 kg

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kata - st. žiačky

4.miesto

ERDÉSZ Erik Kumite - ml. žiaci do 35 kg

4.miesto

LINKESCHOVÁ Kornélia Kumite - st. žiačky do 45 kg

4.miesto

KALETA Gabriel Kumite - ml. dorast nad 65 kg

4.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - st. dorast do 70 kg

4.miesto

4.-7.7.2007, Akademické majstrovstvá Európy, Podgorica, Čierna Hora

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Peter Šimko
Coach: Peter Bozogáň st.

Výsledky:
Peter Šimko prehral v prvom kole s nemeckým pretekárom 1:0 a v 
repasáži s českým na hansoku.

Copyright © 2006-2007 Venus & Mars, Košice