Logo.gif (7650 bytes)

SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2018-2019

 

9.9.2018, Budapest Open, Budapešť, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Čonková Zorislava, Farkaš Samuel, Mitrík Richard,  Hodgson Oliver, Korečko Adrian, Kantoráková Adela, Baloghová Olívia Sophia, Křesťák Patrik, Gočík Tomáš Daniel a Füzér Ján
Rozhodcovia: Petrvalský Emil a Kožák Peter  
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Pretekári karate klubu Union Košice na medaily nedosiahli.

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

22.9.2018, 1. kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabián Matúš, Kantoráková Adéla, Kráľovská Júlia, Korečko Adrián, Želinská Radka, Valentín Ivan, Křesťák Patrik a Hajduková Jana  
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Kožák Peter a Petrvalský Martin
Coach: Bozogáň Peter a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FÜZÉR Ján

Kumite - juniori U21 do 84 kg

1.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite - juniori U21 open

2.miesto

 

6.10.2018, Popradský pohár, Poprad

Klub reprezentovali:
Pretekári: Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Prekopová Erika Mária, Farkaš Samuel, Walter Adam, Hodgson Oliver, Jánošová Amália, Korečko Adrián a Gočík Tomáš Daniel  
Coach: Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite - 8-9 - ročné pok. nad 32 kg

1.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite - 10-11 - ročné zač. do 40 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9 - roční pok. do 28 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9 - roční pokročilí

2.miesto

WALTER Adam

Kumite 10-11 - roční zač. do 35 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Dorotea

Kumite 10-11 - ročné pok. do 40 kg

2.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11 - roční pok. nad 40 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kata 8-9 - ročné začiatočníčky

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kata 8-9 - ročné pokročilé

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9 - ročné zač. do 28 kg

3.miesto

 

6.10.2018, Bihor Open, Oradea, Rumunsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Mitrík Richard, Fabián Matúš, Kantoráková Adela, Baloghová Olívia Sophia, Křesťák Patrik, Želinská Radoslava, Füzér Ján a Schwartzová Zuzana
Rozhodcovia: Petrvalský Martin a Schwartz Róbert  
Coach: Schwartzová Zuzana a Füzér Ján

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FÜZÉR Ján

Kumite - muži open

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy open

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy družstvo

1.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kumite - kadetky nad 54 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata - 12-13-ročné

2.miesto

MITRÍK Richard

Kumite - 8-9-roční nad 30 kg

2.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite - 10-11-ročné do 35 kg

2.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite - 12-13-roční pok. do 45 kg

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy open price Money

2.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite - 12-13-roční do 45 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

13.10.2018, Ľubovniansky pohár, Stará Ľubovňa

Klub reprezentovali:
Pretekári: Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Hodgson Oliver,  Mitrík Richard, Baloghová Olívia Sophia, Kantoráková Adela, Křesťák Parik, Fabián Matúš,Hajduková Jana, Farkaš Samuel, Antal Dmytro a Gočík Tomáš Daniel
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Kožák Peter, Schwartz Róbert, Šimko Stanislav a Takáčová Dáša  
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite - 8-9-roční nad 30 kg

1.miesto

HODGSON Oliver

Kumite - 10-11-roční pok. nad 40 kg

1.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite - 8-9-ročné pok. nad 32 kg

3.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné do 40 kg

3.miesto

 

27.10.2018, Majstrovstvá VÚKABU, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Farkašová Martina, Korečko Adrian, Křešťák Patrik, Štefková Daniela,
Kantoráková Adela, Fabián Matúš,Hajduková Jana, Takáčová Dáša, Haľková Lenka, Kolechkina Anastasia, Želinská Radoslava, Kavuľa Michal a Schwartz Róbert
Rozhodcovia: Petrvalský Martin, Schwartzová Zuzana a Šimko Stanislav  
Coach: Bozogáň Peter st., Kožák Peter, Kavuľa Miroslav, Baloghová Katarína a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

TAKÁČOVÁ Dáša

Kata - juniorky

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - 12-13-ročné do 40 kg

1.miesto

TAKÁČOVÁ Dáša

Kumite - juniorky do 59 kg

1.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite - juniori nad 76 kg

1.miesto

HAĽKOVÁ Lenka

Kumite - kadetky do 47 kg

2.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite - 12-13-roční do 45 kg

2.miesto

KOLECHKINA Anastasia

Kata - kadetky

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata - kadetky

3.miesto

KAVUĽA Michal

Kata - juniori

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite - 12-13-ročné nad 50 kg

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kumite - kadetky nad 59 kg

3.miesto

 

27.10.2018, 1.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári:
Andrášik Samuel, Antal Dmytro, Banes Adam, Frajt Ján, Frajt Michal, Gaľová Liliana, Hrehor Hugo, Kader Atig, Kočí Jakub, Křešťák Patrik, Tkáč David, Zimmermann Peter, Farkaš Samuel, Prekopová Erika Mária, Baloghová Olívia Sophia, Kráľovská Júlia, Kantoráková Adela, Hodgson Oliver, Ivan Valentín, Hajduková Katarína, Pinčáková Amélia, Štefková Daniela, Vagaský Timon, Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Hajduková Jana, Mitrík Richard, Hučko Jakub, Walter Adam, Jánošová Dajana, Hanzušová Natália, Želinská Radoslava, Tkáčová Sarah, Haľková Lenka, Pirčák Richard, Hučko Martin, Gočík Tomáš Daniel a Renčo Adam  
Rozhodcovia: Petrvalský Martin, Schwartzová Zuzana a Šimko Stanislav  
Coach: Bozogáň Peter st., Kožák Peter, Kavuľa Miroslav, Baloghová Katarína a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FARKAŠ Samuel

Kata - 8-9-roční pokročilí

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júliia, PREKOPOVÁ Erika Mária a HAJDUKOVÁ Katarína  

Kata - 10-11-ročné družstvo

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite - 8-9-roční pokročilí do 30 kg

1.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite - 10-11-ročné zač.

1.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite - 10-11-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

HODGSON Oliver

Kumite - 10-11-roční pok. nad 40 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - 12-13-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

IVAN Valentín

Kumite - 12-13-roční zač. do 50 kg

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júliia, PREKOPOVÁ Erika Mária a PINČÁKOVÁ Amélia  

Kumite - 10-11-ročné družstvo

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, HAJDUKOVÁ Jana a ŠTEFKOVÁ Daniela  

Kumite - 12-13-ročné družstvo

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kata - 10-11-ročné pokročilé

2.miesto

ČONKOVÁ Zorislava, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kata - 10-11-ročné družstvo

2.miesto

HAĽKOVÁ Lenka, HAJDUKOVÁ Jana a FARKAŠOVÁ Martina  

Kata - 14-15-ročné družstvo

2.miesto

VAGASKÝ Timon

Kumite - 8-9-roční pok. nad 30 kg

2.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite - 10-11-ročné pok. do 40 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Dorotea

Kumite - 10-11-ročné pok. nad 40 kg

2.miesto

MITRÍK Richard, VAGASKÝ Timon, HUČKO Jakub a FARKAŠ Samuel

Kumite - 8-9-roční družstvo

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, WALTER Adam a HODGSON Oliver

Kumite - 10-11-roční družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Agility - 6-ročné

3.miesto

HANZUŠOVÁ Natália

Agility - 7-ročné

3.miesto

IVAN Valentín

Kata - 12-13-roční začiatočníci

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata - 12-13-ročné pokročilé

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata - kadetky

3.miesto

MELCHEROVÁ Nikola, ČECHOVÁ Barbora a TKÁČOVÁ Sarah

Kata - 8-9-ročné družstvo

3.miesto

FRAJT Michal, VAGASKÝ Timon a ZIMMERMAN Peter

Kata - 8-9-roční družstvo

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, WALTER Adam a HUČKO Martin

Kata - 10-11-roční družstvo

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a KOLECHKINA Anastasia  

Kata - 14-15-ročné družstvo

3.miesto

PINČÁK Richard

Kumite - 5-7-roční do 24 kg

3.miesto

TKÁČOVÁ Sarah

Kumite - 8-9-ročné do 30 kg

3.miesto

MITRÍK Richard

Kumite - 8-9-roční nad 30 kg

3.miesto

PINČÁKOVÁ Amélia

Kumite - 10-11-ročné zač. do 35 kg

3.miesto

HUČKO Martin

Kumite - 10-11-roční pok. do 40 kg

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite - 10-11-roční pok. do 40 kg

3.miesto

RENČO Adam

Kumite - 10-11-roční zač. nad 40 kg

3.miesto

ŠTEFKOVÁ Daniela

Kumite - 12-13-ročné zač. nad 45 kg

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana, ČECHOVÁ Barbora a TKÁČOVÁ Sarah

Kumite - 8-9-ročné družstvo

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kumite - 10-11-ročné družstvo

3.miesto

FABIÁN Matúš, IVAN Valentín a KOREČKO Adrian

Kumite - 12-13-roční družstvo

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana, HAĽKOVÁ Lenka, ŽELINSKÁ Radoslava a KOLECHKINA Anastasia  

Kumite - 14-15-ročné družstvo

3.miesto

 

3.11.2018, Grand Prix Ostrava, Česká republika

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana
Rozhodca: Schwartz Róbert

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy open

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy do 55 kg

3.miesto

 

17.11.2018, 2. kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov, Šurany

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabián Matúš, Křesťák Patrik a Schwartz Róbert  
Rozhodcovia: Petrvalský Emil a Šimko Stanislav
Coach: Bozogáň Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIÁN Matúš

Kumite - 12-13-roční do 45 kg

3.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite - juniori nad 76 kg

3.miesto

 

17.11.2018, Avas kupa, Csordás József emlékverseny, Miskolc, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Kováčová Kamila, Gočík Tomáš Daniel, Walter Adam, Andrášik Samuel, Hajduková Jana, Kráľovská Júlia, Farkaš Samuel, Jánošová Amália, Mitrík Richard,  Kantoráková Adela, Baloghová Olívia, Želinská Radoslava, Füzér Ján a Schwartzová Zuzana
Coach: Petrvalský Martin

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy do 55 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata - 8-9-roční

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite - 8-9-roční do 28 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite - 8-9-ročné do 28 kg

2.miesto

MITRÍK Richard

Kumite - 8-9-roční nad 30 kg

2.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite - U21 do 84 kg

2.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata - kadetky

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - 12-13-ročné do 40 kg

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kumite - kadetky nad 54 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

1.12.2018, Majstrovstvá Slovenskej republiky, Trnava

Klub reprezentovali:
Pretekári: Kantoráková Adela, Želinská Radka, Hajduková Jana, Fabián Matúš, Křesťák Patrik a Schwartz Róbert  
Rozhodcovia: Kožák Peter a Bozogáň Peter ml.
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZ Róbert

Kumite - juniori nad 76 kg

2.miesto

 

8.12.2018, VIII. memoriál Rudolfa Farmadina, Nitra

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabián Matúš a Mitrík Richard  
Rozhodcovia: Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky: Pretekári Unionu na medailové umiestnenia nedosiahli.

 

7.-9.12.2018, Karate 1 Series A, Shanghai, Čína

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana  
Rozhodcovia: Peter Bozogáň ml., Peter Kožák a Stanislav Šimko

Výsledky: Pretekárka Unionu na medailové umiestnenia nedosiahla.

 

15.12.2018, 2.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Jakim Michal, Andrášik Samuel, Korečko Adrián, Pustai Ondrej, J
ánošová Dajana, Jánošová Amália, Kováčová Kamila, Hanzušová Natália, Prekopová Erika Mária, Jakimová Natália, Kráľovská Júlia, Kantoráková Adela, Renčo Adam, Mitrík Richard, Vagaský Timon, Hrehor Hugo, Želinská Radoslava, Hajduková Jana, Hajduková Katarína, Gumančíková Vanesa, Baloghová Olívia Sophia, Farkaš Samuel, Gočík Tomáš Daniel, Čonková Dorotea, Antal Dmytro, Mitrík Richard, Georgieva Viktória, Hodgson Oliver, Walter Adam a Fabián Matúš
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Kožák Peter, Schwartzová Zuzana, Schwartz Róbert, Füzér Ján a Takáčová Dáša  
Coach: Bozogáň Peter st., Petrvalský Emil, Petrvalský Martin, Baloghová Katarína a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite - 5-7-ročné do 24 kg

1.miesto

HANZUŠOVÁ Natália

Kumite - 5-7-ročné nad 24 kg

1.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária  

Kumite - 10-11-ročné zač. do 40 kg

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite - 10-11-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - 12-13-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

RENČO Adam

Kumite - 12-13-roční zač. do 50 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a HAJDUKOVÁ Jana  

Kata - 14-15-ročné družstvo

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, HAJDUKOVÁ Jana a GUMANČÍKOVÁ Vanesa  

Kumite - 12-13-ročné družstvo

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Agility - 6-ročné

2.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kata - 10-11-ročné pokročilé

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata - 8-9-roční pokročilí

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite - 8-9-ročné zač. do 28 kg

2.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite - 10-11-ročné pok. do 40 kg

2.miesto

GUMANČÍKOVÁ Vanesa

Kumite - 12-13-ročné zač. do 45 kg

2.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite - 12-13-ročné pok. nad 50 kg

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite - 8-9-roční pokročilí do 30 kg

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite - 10-11-roční pok. nad 40 kg

2.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kata - 10-11-ročné družstvo

2.miesto

MITRÍK Richard, ANTAL Dmytro a FARKAŠ Samuel

Kumite - 8-9-roční družstvo

2.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kumite - 10-11-ročné družstvo

2.miesto

GEORGIEVA Viktória a ŽELINSKÁ Radoslava  

Kumite - 14-15-ročné družstvo

2.miesto

HANZUŠOVÁ Natália

Agility - 7-ročné

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kata - 8-9-ročné začiatočníčky

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kata - 10-11-ročné začiatočníčky

3.miesto

GUMANČÍKOVÁ Vanesa

Kata - 12-13-ročné začiatočníčky

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata - 12-13-ročné pokročilé

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata - kadetky

3.miesto

MITRÍK Richard

Kumite - 8-9-roční nad 30 kg

3.miesto

VAGASKÝ Timon

Kumite - 8-9-roční pok. nad 30 kg

3.miesto

HREHOR Hugo

Kumite - 10-11-roční zač. do 40 kg

3.miesto

ČONKOVÁ Dorotea

Kumite - 10-11-ročné pok. do 40 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Katarína

Kumite - 10-11-ročné pok. nad 40 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite - 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite - 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

GEORGIEVA Viktória  

Kumite - kadetky nad 50 kg

3.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila, JÁNOŠOVÁ Amália, ČECHOVÁ Barbora a TKÁČOVÁ Sarah

Kata - 8-9-ročné družstvo

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária,HAJDUKOVÁ Katarína a JAKIMOVÁ Natália

Kata - 10-11-ročné družstvo

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, WALTER Adam a HODGSON Oliver

Kumite - 10-11-roční družstvo

3.miesto

 

19.1.2019, 12.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári:
Andrášik Samuel, Antal Dmytro, Baloghová Olivia Sophia, Bánes Adam, Čechová Barbora, Čonková Dorotea, Fabian Matúš, Farkaš Samuel, Farkašová Martina, Frajt Ján, Frajt Michal, Gočík Tomáš Daniel, Hajduková Jana, Hajduková Katarína, Hodgson Oliver, Hrehor Hugo, Hučko Jakub, Hučko Martin, Ivan Valentín, Jakimová Natália, Jánošová Amália, Kader Atiq, Kavuľa Michal, Kočí Jakub, Korečko Adrián, Kováčová Kamila, Křesťák Patrik, Mitrík Richard, Pinčák Richard, Pinčáková Amélia, Prekopová Erika Mária, Pustai Ondrej, Renčo Adam, Štefková Daniela, Tkáč David, Vagaský Timon, Walter Adam a Zimmermann Peter
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Šimko Stanislav, Kožák Peter a Schwartz Róbert
Coach: Petrvalský Martin, Klimíček Milan, Kavuľa Miroslav a Kaleta Gabriel

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kata - ženy

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - ženy do 55 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné nad 32 kg  

2.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata - juniorky

3.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite 10-11-ročné pok. do 40 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - kadetky do 47 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

2.2.2019, Oravský pohár, Dolný Kubín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Kráľovská Júlia, Hodgson Oliver, Mitrík Richard,  Křesťák Patrik, Kantoráková Adela a Želinská Radoslava
Rozhodcovia: Kožák Peter a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - 12-13-ročné do 45 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite - kadetky do 47 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite - 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite - kadeti do 52 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

16.2.2019, 1.kolo Slovenského pohára detí, Trenčín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Jánošová Amália, Samuel Farkaš, Walter Adam, Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Kráľovská Júlia, Hodgson Oliver, Mitrík Richard a Gočík Tomáš
Rozhodca: Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 27 kg

3.miesto

WALTER Adam

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

 

23.-24.2.2019, Veľká cena Slovenska, Bratislava

Klub reprezentovali:
Pretekári: Samuel Farkaš, Richard Mitrík, Patrik Křesťák a Zuzana Schwartzová
Rozhodcovia: Petrvalský Emil, Kožák Peter, Šimko Stanislav, Bozogáň Peter ml. a Schwartz Róbert
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční pok. do 30 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

2.3.2019, Premier league, Salzburg, Rakúsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Zuzana Schwartzová

Výsledky: Zuzana Schwartzová prve kolo vyhrala s macedónčankou 2:1,
                    druhé prehrala s chorvátkou 2:0.

 

2.3.2019, 3.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Snina

Klub reprezentovali:
Pretekári: Andrášik Samuel, Korečko Adrián, J
ánošová Dajana, Jánošová Amália, Kováčová Kamila,  Prekopová Erika Mária, Kantoráková Adela, Renčo Adam, Mitrík Richard,  Želinská Radoslava, Hajduková Jana, Baloghová Olívia Sophia, Farkaš Samuel, Gočík Tomáš Daniel, Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Ivan Valentín, Mitrík Richard, Hodgson Oliver, Walter Adam a Fabián Matúš
Rozhodcovia: Kožák Peter, Petrvalský Emil a Takáčová Dáša  
Coach: Bozogáň Peter st., Baloghová Katarína a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kata 8-9-roční pokročilí

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a HAJDUKOVÁ Jana  

Kata 14-15-ročné družstvo

1.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite 12-13-ročné pok. do 40 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční pokročilí do 30 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a HAJDUKOVÁ Jana  

Kumite 14-15-ročné družstvo

1.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kata 8-9-ročné pokročilé

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční pokročilí

2.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata 12-13-ročné pokročilé

2.miesto

ČONKOVÁ Zorislava, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kata 10-11-ročné družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 30 kg

2.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária  

Kumite 10-11-ročné zač. do 40 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Dorotea

Kumite 10-11-ročné pok. do 40 kg

2.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite 12-13-ročné pok. nad 50 kg

2.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 30 kg

2.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

2.miesto

IVAN Valentín

Kumite 12-13-roční zač. do 50 kg

2.miesto

MITRÍK Richard, ANDRÁŠIK Samuel a FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční družstvo

2.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kumite 10-11-ročné družstvo

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, WALTER Adam a HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Agility 6-ročné

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kata 8-9-ročné začiatočníčky

3.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila

Kata 8-9-ročné začiatočníčky

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kata 10-11-roční pokročilí

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 5-7-ročné do 24 kg

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné pok. nad 30 kg

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kumite kadetky nad 50 kg

3.miesto

RENČO Adam

Kumite 12-13-roční zač. do 50 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

KOREČKO Adrian

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila, JÁNOŠOVÁ Amália a ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné družstvo

3.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian, IVAN Valentín a RENČO Adam  

Kumite 10-11-roční družstvo

3.miesto

 

9.3.2019, Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov, Dolný Kubín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Füzér Ján a Schwartzová Zuzana  
Rozhodcovia: Kožák Peter a Bozogáň Peter ml.
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite - kumite ženy do 55 kg

1.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite - muži do 84 kg

2.miesto

 

16.-17.3.2019, Lviv Open, Ukrajina

Pretekári: Křešťák Patrik, Fabian Matuš, Kráľovská Júlia a Mitrík Richard

Rozhodcovia: Kožák Peter a Petrvalský Emil

Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky: Naši pretekári medialu nezískali.

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

23.3.2019, 2.kolo Slovenského pohára detí, Myjava

Klub reprezentovali:
Pretekári: Andrášik Samuel, Jánošová Amália, Jánošová Dajana,  Farkaš Samuel, Walter Adam,  Kráľovská Júlia, Hodgson Oliver, Mitrík Richard a Gočík Tomáš Daniel
Rozhodcovia: Kožák Peter a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

WALTER Adam

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 24 kg

1.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Agility 10-roční

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 32 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Agility 6-ročné

3.miesto

ANDRÁŠIK Samuel

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

3.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

3.miesto

 

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

31.3.2019, 4.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Kežmarok

Klub reprezentovali:
Pretekári: Kolcun Matúš, Pasnišin Maroš, Pasnišinová Nina, Rusnák Dávid, Štefková Daniela, Redajová Simona, Andrášik Samuel, Jánošová Amália, Jánošová Dajana, Farkaš Samuel, Walter Adam,  Kráľovská Júlia, Hodgson Oliver, Ivan Valentino, Čonková Dorotea, Čonková Zorislava, Baloghová Olívia Sophia, Korečko Adrián, Renčo Adam, Mitrík Richard, Hajduková Katarína, Hajduková Jana, Fabián Matúš, Gočík Tomáš Daniel, Kantoráková Adéla a Želinská Radoslava
Rozhodcovia: Kožák Peter, Schwartz Róbert, Schwartzová Zuzana a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st. a Petrvalský Martin

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční pokočilí

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kata 10-11-ročné pokročilé

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční pok. do 30 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 30 kg

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

1.miesto

IVAN Valentín

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

1.miesto

ČONKOVÁ Dorotea, ČONKOVÁ Zorislava, KRÁĽOVSKÁ Júlia a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kumite 10-11-ročné družstvo

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a HAJDUKOVÁ Jana  

Kumite 14-15-ročné družstvo

1.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné pok. nad 30 kg

2.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela  

Kumite 12-13-ročné pok. do 40 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Dorotea,  KRÁĽOVSKÁ Júlia a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kata 10-11-ročné družstvo

2.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian, IVAN Valentín a RENČO Adam  

Kumite 10-11-roční družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Agility 6-ročné

3.miesto

REDAJOVÁ Simona

Agility 7-ročné

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kata 8-9-ročné pokročilé

3.miesto

MITRÍK Richard

Kata 8-9-roční pokročilí

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 30 kg

3.miesto

ANDRÁŠIK Samuel

Kumite 8-9-roční zač. nad 30 kg

3.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné do 40 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Katarína

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

HODGSON Oliver, MITRÍK Richard a WALTER Adam

Kata 10-11-roční družstvo

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, ŽELINSKÁ Radoslava a HAJDUKOVÁ Jana  

Kata 14-15-ročné družstvo

3.miesto

MITRÍK Richard, ANDRÁŠIK Samuel a FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční družstvo

3.miesto

HODGSON Oliver, HREHOR  Hugo a WALTER Adam

Kumite 10-11-roční družstvo

3.miesto

 

6.-7.4.2019, Harasuto world cup, Lódž, Poľsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Jánošová Amália, Hodgson Oliver, Baloghová Olívia, Hajduková Jana, Kantoráková Adela, Křesťák Patrik, Mitrík Richard, Fabián Matúš, Gočík Tomáš Daniel a Füzér Ján
Rozhodcovia: Kožák Peter, Schwartz Róbert  a Bozogáň Peter ml.
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIÁN Matúš

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

2.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite - muži do 84 kg

3.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite - muži družstvo VÚKABU

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční do 45 kg

3.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

13.4.2019, 4.kolo Slovenského pohára detí, Stará Ľubovňa

Klub reprezentovali:
Pretekári: Andrášik Samuel, Antal Dmytro Jánošová Amália, Jánošová Dajana,  Farkaš Samuel, Walter Adam, Čonková Dorotea, Čonková Zorislava, Kráľovská Júlia, Hodgson Oliver, Mitrík Richard a Gočík Tomáš Daniel
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Schwartzová Zuzana a Schwartz Róbert
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Agility 6-ročné

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 8-ročné

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 26 kg

2.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční nad 34 kg

2.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné pok. nad 37 kg

3.miesto

WALTER Adam

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční nad 40 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

20.4.2019, Majstrovstvá Slovenska Shito Ryu, Dunajská Streda

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabián Matúš a Křesťák Patrik

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite 13-14-roční pok. do 55 kg

3.miesto

 

27.4.2019, Elizabeth cup, Budapešť, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabián Matúš, Křesťák Patrik a Kantoráková Adela

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIÁN Matúš

Kumite 13-14-roční pok. do 55 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela  

Kumite 12-13-ročné do 45 kg

3.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

 

27.4.2019, Majstrovstvá VÚKABU žiakov, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Pasnišinová Nina, Vagaský Timon, Jánošová Amália, Jánošová Dajana, Kováčová Kamila, Farkaš Samuel, Andrášik Samuel, Mitrík Richard, Čonková Zorislava, Pinčáková Amélia, Walter Adam, Hodgson Oliver, Gočík Tomáš Daniel, Rusnák Dávid, Hučko Jakub, Pasnišin Maroš, Hučko Martin, Baloghová Olívia Sophia, Hodgson Oliver, Rusnák David, Hudák Denis, Pinčák Richard, Antal Dmytro, Prekopová Erika Mária a Čonková Dorotea
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Petrvalský Martin, Petrvalský Emil, Schwartzová Zuzana a Takáčová Dáša
Coach: Bozogáň Peter st. a Kožák Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

VAGASKÝ Timon

Agility 10-roční

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kata 8-9-ročné začiatočníčky

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Kumite 6-7-ročné do 28 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční pok. do 26 kg

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 32 kg

1.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila

Kumite 8-9-ročné zač. do 37 kg

1.miesto

ANDRÁŠIK Samuel

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné pok. nad 37 kg

1.miesto

PINČÁKOVÁ Amélia

Kumite 10-11-ročné zač. do 35 kg

1.miesto

WALTER Adam

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

1.miesto

HODGSON Oliver, GOČÍK Tomáš Daniel, WALTER Adam a VAGASKÝ Timon

Kumite 10-11-roční družstvo

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Agility 6-ročné

2.miesto

RUSNÁK Dávid

Agility 6-roční

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Agility 10-roční

2.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila

Kata 8-9-ročné začiatočníčky

2.miesto

HUČKO Jakub

Kumite 8-9-roční zač. do 26 kg

2.miesto

PASNIŠIN Maroš

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

2.miesto

VAGASKÝ Timon

Kumite 10-11-roční pok. do 35 kg

2.miesto

HUČKO Martin

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

2.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné pok. do 40 kg

2.miesto

KOVÁČOVÁ Kamila, JÁNOŠOVÁ Amália a ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné družstvo

2.miesto

MITRÍK Richard, ANDRÁŠIK Samuel, FARKAŠ Samuel a ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 8-ročné

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kata 8-9-ročné pokročilé

3.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční pokročilí

3.miesto

WALTER Adam

Kata 10-11-roční začiatočníci

3.miesto

HODGSON Oliver

Kata 10-11-roční pokročilí

3.miesto

RUSNÁK David

Kumite 6-7-roční do 22 kg

3.miesto

HUDÁK Denis

Kumite 6-7-roční do 26 kg

3.miesto

PINČÁK Richard

Kumite 8-9-roční zač. do 26 kg

3.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční nad 34 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

ČONKOVÁ Dorotea, ČONKOVÁ Zorislava a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kata 10-11-ročné družstvo

3.miesto

HODGSON Oliver, GOČÍK Tomáš Daniel a WALTER Adam

Kata 10-11-roční družstvo

3.miesto

ČONKOVÁ Dorotea, PREKOPOVÁ Erika Mária a BALOGHOVÁ Olívia Sophia 

Kumite 10-11-ročné družstvo

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

11.5.2019, Majstrovstvá Slovenska, Poprad

Klub reprezentovali:
Pretekári: Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Walter Adam, Andrášik Samuel, Antal Dmytro, Baloghová Olivia, Čonková Zorislava, Gočík Tomáš, Hodgson Oliver,Hudák Denis, Jánošová Amália, Jánošová Dajana, Pasnišin Maroš, Prekopová Erika, Rusnák David a Vagaský Timon
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Bozogáň Peter ml., Kožák Peter, Schwartzová Zuzana, Petrvalský Martin a Schwartz Róbert
Coach: Bozogáň Peter st. a Petrvalská Radka

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 34 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční pok. do 26 kg

2.miesto

WALTER Adam

Kumite 10-11-roční do 40 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

18.5.2019, Karate 1, Istambul, Turecko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana a Füzér Ján

Výsledky:

Schwartzová Zuzana vyhrala s iránskou a egyptskou pretekárkami a prehrala s taliankou

a Füzér Ján prehral s rumunským pretekárom.  

 

9.6.2019, Majstrovstvá Slovenska Goju Ryu, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Walter Adam, Andrášik Samuel, Antal Dmytro, Korečko Adrián, Baloghová Olivia Sophia, Čonková Zorislava, Čonková Dorotea, Gočík Tomáš, Hodgson Oliver, Hudák Denis, Ivan Valentino, Jánošová Amália, Jánošová Dajana, Hajduková Jana, Hajduková Katarína, Pasnišinová Nina, Pasnišin Maroš, Rusnák David, Vagaský Timon, Fabián Matúš, Kantoráková Adela, Křesťák Patrik, Želinská Radoslava, Schwartz Róbert a Schwartzová Zuzana
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Bozogáň Peter ml., Kožák Peter a Takáčová Dáša
Coach: Bozogáň Peter st., Petrvalský Martin a Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kata ženy

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy do 55 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela  

Kumite 12-13-ročné do 45 kg

2.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční do 50 kg

2.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite juniori nad 76 kg

2.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kata kadetky

3.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kata juniori

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 6-7-ročné do 28 kg

3.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 26 kg

3.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční nad 34 kg

3.miesto

ČONKOVÁ Zorislava

Kumite 8-9-ročné nad 37 kg

3.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné do 40 kg

3.miesto

FABIÁN Matúš

Kumite 12-13-roční do 55 kg

3.miesto

ŽELINSKÁ Radoslava

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto


Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

16.6.2019, Majstrovstvá Európy Shito-ryu, Arad, Rumunsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Křesťák Patrik a Fabián Matúš

Výsledky:

Naši pretekári na medailové umiestnenia nedosiahli

Copyright © 2018-2019 Emil Petrvalský