Logo.gif (7650 bytes)

SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2019-2020

 

2.-4.8.2019, Akademické majstrovstvá Európy, Zagreb, Chorvátsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Zuzana Schwartzová

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy družstvo SR

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy do 55 kg

5.miesto

 

14.-15.9.2019, Budapest Open, Budapešť, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: 
Farkaš Samuel, Füzér Ján, Fabian Matúš, Křesťák Patrik, Hodgson Oliver, Gočík Tomáš a Mitrík Richard
Rozhodcovia: Šimko Stanislav
Coach: Bozogáň Peter st

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 27 kg

1.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

21.9.2019, 1.kolo slovenského pohára kadetov a juniorov, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: 
Kantoráková Adela, Korečko Adrián, Fabián Matúš, Křesťák Patrik, Hodgson Oliver, Valentino Ivan, Walter Adam, Hajduková Jana a Kráľovska Júlia
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Kožák Peter a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

3.miesto

KOREČKO Adrián

Kumite kadeti do 55 kg

3.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti do 55 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

28.9.2019, Bihor Open, Oradea, Rumunsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: 
Jánošová Amália, Kantoráková Adela, Hajduková Jana, Farkaš Samuel, Walter Adam, Korečko Adrián, Fabian Matúš, Křesťák Patrik, Hodgson Oliver, Gočík Tomáš a Mitrík Richard
Rozhodcovia: Kožák Peter, Bozogán Peter ml., Petrvalský Emil a Füzér Ján
Coach: Bozogáň Peter st

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 27 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční open

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 55 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti open

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata kadetky

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné zač. do 28 kg

2.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. do 40 kg

3.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti do 55 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

5.10.2019, Ľubovniansky pohár, Stará Ľubovňa

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Pasnišinová Nina, Pasnišin Maroš, Hodgson Oliver, Hudák Denis, Ivan Valentino, Walter Adam, Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Jánošová Dajána, Jánošová Amália, Gočík Tomáš, Korečko Adrian,
Fabián Matúš, Křesťák Patrik a  Hajduková Jana
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Kožák Peter, Schwartz Róbert, Schwartzová Zuzana a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 9-10-roční nad 32 kg

1.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti do 50 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 60 kg

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 9-10-roční do 27 kg

2.miesto

KOREČKO Adrián

Kata kadeti

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajána

Kumite 5-7-ročné nad 24 kg

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

12.10.2019, Majstrovstá VÚKABU, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Kráľovská Júlia, Farkašová Martina, Kantoráková Adela, Hodgson Oliver, Ivan Valentino, Walter Adam, Gočík Tomáš Daniel, Korečko Adrian,
Fabián Matúš, Křesťák Patrik, Georgieva Viktória, Hajduková Jana a Schwartz Róbert
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Šimko Stanisav, Takáčová Dáša, Schwartz Róbert a Petrvalský Emil
Coach: Kožák Peter, Baloghová Katarína, Čonková Júlia a Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kata 12-13-ročné pokročilé

1.miesto

FARKAŠOVÁ Martina

Kata juniorky

1.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

1.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite juniori nad 76 kg

1.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kata juniori

2.miesto

WALTER Adam

Kumite 12-13-roční pok. do 40 kg

2.miesto

KOREČKO Adrián

Kata kadeti

3.miesto

KOREČKO Adrián

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 12-13-roční pok. do 50 kg

3.miesto

IVAN Valentíno

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

3.miesto

GEORGIEVA Viktória

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

 

12.10.2019, 1.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Pinčak Richard, Krutil Dominik, Jakimová Natália, Frajt Ján, Frajt Michal, Čechová Barbora, Hanzušová Natália, Harakaľová Nicol, Mitro Gabriel, Jakim Michal, Zimmermann Peter, Prekopová Erika Mária, Hodgson Oliver, Kader Atiq, Pasnišin Maroš, Pasnišinová Nina, Pinčáková Amélia, Jánošová Dajana, Jánošová Amália, Antal Danylo, Antal Dmytro, Rusnák Dávid, Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Čonková Zorislava, Čonková Dorothea, Baloghová Olívia Sophia, Kráľovská Júlia, Kantoráková Adela, Hodgson Oliver, Ivan Valentino, Walter Adam, Gočík Tomáš Daniel, Korečko Adrian,
Fabián Matúš, Křesťák Patrik, Georgieva Viktória, Hajduková Katarína a Hajduková Jana
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml., Šimko Stanislav, Takáčová Dáša, Schwartz Róbert a Petrvalský Emil
Coach: Kožák Peter, Baloghová Katarína, Čonková Júlia a Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

ZIMMERMANN Peter

Agility 9-roční

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kata 12-13-ročné pokročilé

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, HAJDUKOVÁ Jana a GEORGIEVA Viktória

Kata kadetky družstvo

1.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 10-11-roční pok. do 30 kg

1.miesto

PINČÁKOVÁ Amélia

Kumite 10-11-ročné zač. do 35 kg

1.miesto

HAJDUKOVÁ Katarína

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite 12-13-ročné pok. do 50 kg

1.miesto

IVAN Valentíno

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

1.miesto

ANTAL Danylo

Agility 5-roční

2.miesto

RUSNÁK Dávid

Agility 6-roční

2.miesto

PINČÁKOVÁ Amélia

Agility 11-ročné

2.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Agility 11-roční

2.miesto

ČONKOVÁ Zorislava, ČONKOVÁ Dorotea a BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kata 10-11-ročné družstvo

2.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kata kadeti družstvo

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 6-7-ročné do 28 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné pok. do 37 kg

2.miesto

PASNIŠIN Maroš

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

2.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

2.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, HODGSON Oliver a  KADER Atiq

Kumite 10-11-roční družstvo

2.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia, HAJDUKOVÁ Katarína,  PREKOPOVÁ Erika Mária a PINČÁKOVÁ Amélia

Kumite 12-13-ročné družstvo

2.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti družstvo

2.miesto

ANTAL Dmytro

Agility 8-roční

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 9-ročné

3.miesto

FARKAŠ Samuel

Agility 9-roční

3.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Agility 11-ročné

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Agility 11-ročné

3.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční pokročilí

3.miesto

FABIAN Matúš

Kata kadeti

3.miesto

MITRO Gabriel

Kumite 6-7-roční do 30 kg

3.miesto

JAKIM Michal

Kumite 8-9-roční zač. do 33 kg

3.miesto

ZIMMERMANN Peter

Kumite 8-9-roční pok. do 34 kg

3.miesto

HANZUŠOVÁ Natália

Kumite 8-9-roční zač. do 37 kg

3.miesto

PASNIŠINOVÁ Nina

Kumite 8-9-roční zač. do 37 kg

3.miesto

KADER Atiq

Kumite 10-11-roční zač. do 35 kg

3.miesto

HARAKAĽOVÁ Nicol

Kumite 10-11-ročné zač. nad 40 kg

3.miesto

BALOGHOVÁ Olívia Sophia

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

WALTER Adam

Kumite 12-13-roční pok. do 40 kg

3.miesto

KOREČKO Adrián

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

3.miesto

GEORGIEVA Viktória

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

ČECHOVÁ Barbora, HANZUŠOVÁ Natália a JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné družstvo

3.miesto

FARKAŠ Samuel, MITRÍK Richard, ZIMMERMANN Peter a ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční družstvo

3.miesto

WALTER Adam a IVAN Valentíno

Kumite 12-13-roční družstvo

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela, HAJDUKOVÁ Jana a GEORGIEVA Viktória

Kumite kadetky družstvo

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

19.10.2019, Pepe's memorial, Salonta, Rumunsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Ján Füzér a Zuzana Schwartzová

Rozhodca: Peter Bozogáň ml.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy

1.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite muži

3.miesto

 

19.10.2019, Avas kupa, Csordás József memorial, Miskolc, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Fabian Matúš, Walter Adam, Kantoráková Adela, Dajana Jánošová, Amália Jánošová, Farkaš Samuel, Mitrík Richard, Hodgson Oliver, Gočík Tomáš Daniel, Kráľovská Júlia, Křesťák Patrik a Hajduková Jana

Rozhodcovia: Róbert Schwartz a Emil Petrvalský
Coach: Peter Bozogáň st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

JÁNOŠOVÁ Amália

Kata 8-9-ročné

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kata 8-9-roční

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 8-9-roční do 30 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční nad 32 kg

1.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční nad 45 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kata 8-9-roční

2.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční nad 45 kg

2.miesto

HODGSON Oliver

Kata 10-11-roční

3.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kata 12-13-ročné

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 6-7-ročné do 30 kg

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné do 30 kg

3.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti do 50 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

2.11.2019, Grand Prix, Ostrava, Česká republika

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartz Róbert a Schwartzová Zuzana

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy do 55 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy open

1.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite juniori nad 76 kg

2.miesto

  

9.11.2019, Hungarian Open, Budapešť, Maďarsko

Klub reprezentovali:
Pretekári: Mitrík Richard, Kráľovská Júlia, Gočík Tomáš Daniel, Hodgson Oliver,
Fabián Matúš, Hajduková Jana, Křešťak Patrik
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter, Bozogáň Peter ml
Coach:  Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 10-roční nad 40 kg

1.miesto

KRÁĽOVSKÁ Júlia

Kumite 12-ročné nad 45 kg

 2.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Kumite 11-roční nad 45 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 11-roční nad 45 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

16.9.2019, 2.kolo slovenského pohára kadetov a juniorov, Šurany

Klub reprezentovali:
Pretekári: 
Fabián Matúš a Křesťák Patrik
Rozhodcovia: Bozogáň Peter ml. a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

2.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

24.11.2019, 2.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Kežmarok

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Gál Samuel, Čechová Barbora, Redajová Simona, Harakaľová Nicol, Mitro Gabriel, Jakim Michal, Prekopová Erika Mária, Hodgson Oliver, Pasnišin Maroš, Pasnišinová Nina, Jánošová Dajana, Jánošová Amália,  Antal Danylo, Antal Dmytro, Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Kantoráková Adela, Hodgson Oliver, Ivan Valentino, Walter Adam, Gočík Tomáš Daniel, Korečko Adrian,
Fabián Matúš, Křesťák Patrik, Hajduková Katarína a Hajduková Jana
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter, Schwartz Róbert a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter ml. a Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné pok. do 37 kg

1.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

ČECHOVÁ Barbora

Kumite 8-9-ročné pok. nad 37 kg

1.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 10-11-roční pok. do 30 kg

1.miesto

HAJDUKOVÁ Katarína

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

1.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

1.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kata kadeti družstvo

1.miesto

FARKAŠ Samuel, MITRÍK Richard, JAKYM Michal a ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční družstvo

1.miesto

GOČÍK Tomáš Daniel, HODGSON Oliver, FARKAŠ Samuel a PASNIŠIN Maroš

Kumite 10-11-roční družstvo

1.miesto

HAJDUKOVÁ Katarína a PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite 12-13-ročné družstvo

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela a HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky družstvo

1.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kumite kadeti družstvo

1.miesto

ANTAL Danylo

Agility 5-roční

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 9-ročné

2.miesto

KOREČKO Adrian

Kata kadeti

2.miesto

MITRO Gabriel

Kumite 6-7-roční do 30 kg

2.miesto

JAKIM Michal

Kumite 8-9-roční pok. do 30 kg

2.miesto

PASNIŠIN Maroš

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

2.miesto

HARAKAĽOVÁ Nicol

Kumite 10-11-ročné zač. nad 40 kg

2.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

2.miesto

KOREČKO Adrián

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

2.miesto

REDAJOVÁ Simona

Agility 8-ročné

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Agility 11-ročné

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kata 6-7-ročné

3.miesto

HUDÁK Denis

Kumite 6-7-roční do 26 kg

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 6-7-ročné do 28 kg

3.miesto

REDAJOVÁ Simona

Kumite 8-9-ročné zač. do 32 kg

3.miesto

PASNIŠINOVÁ Nina

Kumite 8-9-roční zač. do 37 kg

3.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

WALTER Adam

Kumite 12-13-roční pok. do 40 kg

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

3.miesto

HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky nad 54 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

30.11.2019, 9.ročník Memoriálu Rudolfa Farmadina, Nitra

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Kantoráková Adela,  Hajduková Jana, Korečko Adrian,
Fabián Matúš a Křesťák Patrik
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter, Bozogáň Peter ml. a Petrvalský Emil
Coach:  Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite juniorky do 48 kg

3.miesto

KOREČKO Adrian

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

7.12.2019, Majstrovstvá Slovenska juniorov a kadetov, Trnava

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Ivan Valentino, Gočík Tomáš Daniel, Hodgson Oliver, Walter Adam, Kantoráková Adela, Hajduková Jana, Korečko Adrian,
Fabián Matúš, Křesťák Patrik a Schwartz Róbert
Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter, Bozogáň Peter ml. a Petrvalský Emil
Coach:  Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kata kadeti družstvo

2.miesto

SCHWARTZ Róbert

Kumite juniori nad 76 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

11.1.2020, 13.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári: Antal Dmytro, Baloghová Olívia, Čechová Barbora, Čonková Dorotea, Čonková Zorislava, Dolynský Stanislav, Farkaš Samuel, Frajt Ján, Frajt Michal, Georgieva Viktória, Hajduková Jana, Hajduková Katarína, Harakalová Nicol, Hodgson Oliver, Hučko Jakub, Hudák Denis, Ivan Valentíno, Kantoráková Adela, Kráľlovská Júlia, Křesťák Patrik, Prekopová Erika Mária, Walter Adam, Želinská Radoslava, Mitrík Richard, GočíkTomáš Daniel a Fabián Matúš

Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter a Bozogáň Peter ml.
Coachi: Klimíček Milan, Kaleta Gabriel, Baloghová Katarína, Kavula Miroslav a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

GOČIK Tomáš Daniel

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

3.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme

 

1.2.2020, Orava cup, Dolný Kubín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Rusnák Dávid, Farkaš Samuel, Kantoráková Adela, Křesťák Patrik,  Mitrík Richard, Korečko Adrian a Fabián Matúš

Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter a Bozogáň Peter ml.
Coachi: Klimíček Milan, Kaleta Gabriel, Baloghová Katarína, Kavula Miroslav a Čonková Júlia

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

2.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 10-11-roční do 40 kg

2.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

2.miesto

KOREČKO Adrian

Kumite kadeti do 52 kg

2.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

9.2.2020, Zvolen cup, Zvolen

Klub reprezentovali:
Pretekár: Mitrík Richard

Rozhodca: Petrvalský Emil

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

16.2.2020, 1.kolo Slovenského pohára detí a žiakov, Trenčín

Klub reprezentovali:
Pretekár: Pasnišin Maroš, Jánošová Dajana, Jánošová Amália, Mitrík Richard a Prekopová Erika Mária

Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter, Bozogáň Peter ml. a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Agility 7-ročné

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 9-ročné

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Agility 11-ročné

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

22.-23.2.2020, Grand Prix Slovakia, Bratislava

Klub reprezentovali:
Pretekár: Mitrík Richard, Křesťák Patrik, Füzér Ján, Prekopová Erika Mária, Farkaš Samuel, Fabian Matúš, Korečko Adrian, Kantoráková Adela, Hajduková Jana a Hodgson Oliver

Rozhodcovia: Šimko Stanislav, Kožák Peter a Petrvalský Emil
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

2.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

7.3.2020, MSR seniorov, Dolný Kubín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana a Ján Füzér

Rozhodca: Kožák Peter
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy do 55 kg

3.miesto

FÜZÉR Ján

Kumite muži do 84 kg

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

7.3.2020, Akademické MSR, Dolný Kubín

Klub reprezentovali:
Pretekári: Schwartzová Zuzana a Ján Füzér

Rozhodca: Kožák Peter
Coach: Bozogáň Peter st.

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana

Kumite ženy do 55 kg

2.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

8.3.2020, 3.kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK, Košice

Klub reprezentovali:
Pretekári:  Horvath Radovan, Vojcek Patrik, Treszová Ekiška, Knap Richard, Rusnák Dávid, Baloghová Olívia Sophia, Dolynský Stanislav, Kočí Jakub, Krutil Dominik, Čechová Barbora, Harakaľová Nicol, Harakaľ Ján, Prekopová Erika Mária, Hanzušová Natália, Hodgson Oliver, Pasnišin Maroš, Pasnišinová Nina, Jánošová Dajana, Jánošová Amália, Antal Dmytro, Mitrík Richard, Farkaš Samuel, Kantoráková Adela, Hodgson Oliver, Ivan Valentino, Korečko Adrian, Fabián Matúš, Křesťák Patrik, Hajduková Katarína a Hajduková Jana 

Rozhodca: Petrvalský Emil, Takáčová Dáša, Závatzká Daniela a Ján Füzér
Coach: Bozogáň Peter st. a Kožák Peter

Výsledky:

Meno a priezvisko:

Kategória:

Umiestnenie:

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kata 6-7-ročné

1.miesto

FABIAN Matúš

Kata kadeti

1.miesto

FABIAN Matúš, KOREČKO Adrian a KŘESŤÁK Patrik

Kata kadeti družstvo

1.miesto

JÁNOŠOVÁ Dajana

Kumite 6-7-ročné nad 28 kg

1.miesto

KRUTIL Dominik

Kumite 8-9-roční zač. do 28 kg

1.miesto

MITRÍK Richard

Kumite 8-9-roční pok. nad 34 kg

1.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

1.miesto

HODGSON Oliver

Kumite 10-11-roční pok. nad 40 kg

1.miesto

HORVATH Radovan

Kumite 12-13-roční zač. do 40 kg

1.miesto

FABIAN Matúš

Kumite kadeti do 57 kg

1.miesto

VOJCEK Patrik

Agility 6-roční

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Agility 9-ročné

2.miesto

HARAKAĽOVÁ Nicol

Agility 11-ročné

2.miesto

TRESZOVÁ Eliška

Kumite 6-7-ročné do 24 kg

2.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália

Kumite 8-9-ročné pok. do 37 kg

2.miesto

ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční zač. nad 34 kg

2.miesto

KNAP Richard

Kumite 10-11-roční zač. do 30 kg

2.miesto

FARKAŠ Samuel

Kumite 10-11-roční pok. do 30 kg

2.miesto

ČECHOVÁ Barbora

Kumite 10-11-ročné pok. nad 40 kg

2.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kumite kadetky do 47 kg

2.miesto

MITRÍK Richard, KRUTIL Dominik a ANTAL Dmytro

Kumite 8-9-roční družstvo

2.miesto

KŘESŤÁK Patrik, HODGSON Oliver a IVAN Valentíno

Kumite 12-13-roční družstvo

2.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela a HAJDUKOVÁ Jana

Kumite kadetky družstvo

2.miesto

HARAKAĽ Ján

Agility 6-roční

3.miesto

MITRÍK Richard

Agility 9-roční

3.miesto

KANTORÁKOVÁ Adela

Kata kadetky

3.miesto

RUSNÁK Dávid

Kumite 6-7-roční do 30 kg

3.miesto

HARAKAĽ Ján

Kumite 6-7-roční do 30 kg

3.miesto

PASNIŠINOVÁ Nina

Kumite 8-9-ročné zač. do 37 kg

3.miesto

HANZUŠOVÁ Natália

Kumite 8-9-ročné zač. do 37 kg

3.miesto

PASNIŠIN Maroš

Kumite 10-11-roční zač. do 40 kg

3.miesto

IVAN Valentíno

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

KŘESŤÁK Patrik

Kumite 12-13-roční pok. do 55 kg

3.miesto

KOREČKO Adrián

Kumite kadeti do 57 kg

3.miesto

JÁNOŠOVÁ Amália, HANZUŠOVÁ Natália a PASNIŠINOVÁ Nina

Kumite 8-9-ročné družstvo

3.miesto

PREKOPOVÁ Erika Mária, ČECHOVÁ Barbora a HARAKAĽOVÁ Nikol

Kumite 10-11-ročné družstvo

3.miesto

FABIAN Matúš a KOREČKO Adrian

Kumite kadeti družstvo

3.miesto

Účasť pretekárov karate klubu Union Košice na súťaži
bola podporená na súťaži z prostriedkov mesta Košice. Ďakujeme.

 

Copyright © 2019-2020 Emil Petrvalský