Odkazy:

 

LogoKarate.gif (7646 bytes)

Partnerský športový klub

zpmp.gif (1996 bytes)

ZPMP NÁDEJ KOŠICE

Združenie pre pomoc mentálne postihnutým ľuďom v Košiciach.

ZPMP – Združenie pre pomoc mentálne postihnutým ľuďom – je dobrovoľná organizácia, ktorá združuje rodičov mentálne postihnutých detí, ľudí s mentálnym postihnutím, príbuzných, odborníkov a ďalších občanov, s cieľom pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím.

ZPMP – sleduje výhradne všeobecno-prospešné, resp. dobročinné ciele, nie svoje vlastné ekonomické zámery.

Členom ZPMP sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, cieľmi a poslaním ZPMP a chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.

Hlavnou úlohou a cieľom ZPMP – je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím všetkých vekových kategórií, pôsobiť na zlepšenie porozumenia a prístupu voči problémom ľudí s mentálnym postihnutím na verejnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Táto podpora je poskytovaná bez ohľadu na to, či postihnutí, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia.

Poskytuje podporu všetkým združeným najmä v oblasti :

  • poskytovania informácií
  • predškolskej a školskej starostlivosti
  • pomoc v rodine
  • voľný čas – kultúra, šport, odpočinok, klubové stretnutia
  • vzdelávanie, doškoľovanie profesných a dobrovoľných pracovníkov združenia

ZPMP spolupracuje – s verejnými a súkromnými, cirkevnými a vedeckými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné ciele a úlohy.

ZPMP – Nádej je registrovaný od októbra 1993, ako občianske združenie. Do dnešného dňa je zaregistrovaných 156 členov.

ZPMP poskytuje pre svojich členov rôzne možnosti kultúrneho, športového, spoločenského vyžitia.

Organizujeme spoločné návštevy divadelných predstavení – zodpovedajúce mentálnemu postihnutiu našich členov. Spoločne sa zúčastňuje výletov do prírody, navštevujeme ZOO, pre našich členov usporadúvame rôzne športové akcie, opekačky v prírode.

Ak máte záujem stať sa našimi členmi radi Vás uvítame.
Kontaktovať nás môžete na nasledovných adresách :

Ing. Danka Bozogáňová, Varšavská 12, 04013 Košice,
mobil: +421 908 370 106
e-mail: dorka@extel.sk

Ľudmila Kužmová, Stálicova 1, 04012 Košice
telefón: +421 55 671 22 11

Copyright © 2003-2010 Venus & Mars, 2011 Emil Petrvalský, Košice