Header

text

text

Stránka aktualizovaná 12.júna 2024

Lekári klubu.

MUDr. Ján Sabo

MUdr. Vladimíra Schwartzová PhD.

Peter Kožák; 2.dan - tréner 3.kvalifikačného stupňa

Ing. Martin Petrvalský PhD.; 2.dan - tréner 3.kvalifikačného stupňa

Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.; 1.dan - tréner 3.kvalifikačného stupňa

PhDr. Radka Petrvalská PhD.; 1.dan - tréner 3.kvalifikačného stupňa

Ing. Martin Sokol; 1.dan - asistent pre shotokan rju


Späť na úvodnú stránku.
Footer